سـعی داریم در حد توان، ابزارهایی که مورد استفاده برخی طراحان است را در اینجا منظم و دسته بندی شده جمع آوری نماییم... با توجه به حجم بالای اطلاعات موجود در فضای نت، بنا داریم که مطالب و محتواهایی که به اشتراک می گزاریم تولیدی و انحصاری باشد تا حق دیگران ضایع نشود و سعی مان این است که از دیگر سایت ها و وبلاگ ها مطلبی برداشته نشود... باشد که این کار، حرکتی باشد موثر برای تمام دوستان و هنرمندان.